Κόστος πλασματικών ετών στο δημόσιο Featured

Εξαγορά Πλασματικών Ετών (ΔΗΜΟΣΙΟ)
Ποσοστό εξαγοράς
2016 6,67% 0,00% 6,67%
2017 6,67% 3,33% 10,00%
2018 6,67% 6,67% 13,34%
2019 6,67% 10,00% 16,67%
2020 6,67% 13,33% 20,00%