ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γροθιά στο στομάχι του εγχώριου τουρισμού οι φορολογικές δηλώσεις και η πρώτη δόση που ξεκινάει τέλος Ιουλίου. Δεν αρκεί μόνο η κακή ψυχολογία έχουμε και τους φόρους που κρατούν καθηλωμένους τους Έλληνες πολίτες στα σπίτια τους. Βέβαια, κάποτε πρέπει να πληρωθούν οι φόροι αλλά θα ήταν καλύτερα να είχαμε την δυνατότητα να υποβάλλουν τις φορολογικές δηλώσεις από την μήνα Φεβρουάριο με δυνατότητα περισσότερων δόσεων, όνειρο θερινής νυκτός όμως για πολίτες αλλά και για εμάς τους λογιστές . Ωστόσο, να μην ανοίξουμε κουβέντα για τον ΕΝΦΙΑ.. Καλό σαββατοκύριακο λοιπόν

 

Μετά την ψήφιση των διατάξεων του άρθρου 93 του Ν. 4387/2016 , «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ Α/85/12.5.2016), την σχετική Κ.Υ.Α. Φ10034/24237/655/29.7.2016 (ΦΕΚ Β' 2401/3-8-2016), που αφορούν στο επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων και το Π.Δ. 78/1998 «Καταστατικό Ασφάλισης και Συνταξιοδότησης Αγροτών» (ΦΕΚ Α/ 72/7.4.98), κρίναμε σκόπιμο να εκδώσουμε την παρούσα εγκύκλιο, στην οποία αναφέρονται οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγησή του, καθώς και σχετικές διευκρινίσεις .

Κλιµάκιο εισοδήµατος (ευρώ) Φορολογικός συντελεστής % Φόρος κλιµακίου (ευρώ) Σύνολο Εισοδήματος
Είσοδήματος Φόρου
ευρώ ευρώ
20000 22% 4400 20000 4400
10000 29% 2900 30000 7300
10000 37% 3700 40000 11000
Υπερβάλλον 45%      
Εξαγορά Πλασματικών Ετών (ΔΗΜΟΣΙΟ)
Ποσοστό εξαγοράς
2016 6,67% 0,00% 6,67%
2017 6,67% 3,33% 10,00%
2018 6,67% 6,67% 13,34%
2019 6,67% 10,00% 16,67%
2020 6,67% 13,33% 20,00%
Page 1 of 2